Hvad er splitleasing?

Splitleasing er en leasingform både for dig og arbejdet. Splitleasing betyder, at de samlede kørselsudgifter opdeles mellem privat og erhverv.

Ved aftalens oprettelse bliver du og dit leasingselskab enige om et kørselsmønster som aftalen skal rette sig efter.

Vi ser ofte at mange kunder vælger at gå en bilklasse op, da man undgår beskatningen af fri bil.

En typisk splitleasingaftale kan være 70% erhvervskørsel og 30% privat.

Hovedreglen er, at man typisk skal have mere end 60 % erhvervsmæssig kørsel, før det er lønsomt. Er din erhvervsmæssige kørsel på mere end 60 %, er der derfor gode muligheder for at spare penge – både for dig og din arbejdsgiver.

SKAT kræver, at alle bilens omkostninger, herunder ekstraordinær leasingydelse, månedlig leasingydelse, forsikring, vægtafgift, brændstof og service reguleres månedligt mellem leasingtager privat og erhverv. Alle reguleringer i leasingaftalens løbetid akkumuleres bagud til leasingaftalens start.

Splitleasing illustation
Opdeling af bilens omkostninger blot en af de mange gode grunde til at splitlease

Opdeling af bilen

For at splitleasing mellem dig og dit arbejde eller omvendt, er muligt, skal i enes om et kørselsmønster. Omkostningerne på bilen indretter sig efter kørselsmønsteret.

I det ovenstående tilfælde ville omkostningerne blive fordelt 30% til privat og 70% til erhverv.

Procentfordelingen bestemmer i selv, men som privat skal man være opmærksom på at det koster ekstra at køre mere end den aftalte fordeling.
Tager vi eksemplet fra før med 70% erhvervskørsel og 30% privat, betyder det at du skal betale et gebyr. Størrelsen afhænger af hvor stor den procentmæssige afvigelse fra aftalen er.

Hvad er en kørebog?

 

En kørebogen er hvor SKAT kan kontrollere, at alle reglementer af splitleasingaftalen bliver overholdt. For splitleasing gælder samme regler, som hvis du kørte i egen bil og fik udbetalt kørepenge.

Det er i forbindelse med splitleasing et krav fra SKAT, at kørebogen holdes ajour, og at alle ture registreres med formål, kilometer ved start og slut – hver gang. Det løser vi nemt ved hjælp af en elektronisk kørebog, som bliver installeret i bilen, når din leasingaftale begynder.

Den elektroniske kørebog tilgås på computeren, eller via en app direkte på din mobil eller tablet. I appen og på computeren kan man nemt og overskueligt se alle registrerede ture, da de bliver automatisk registreret efter endt kørsel.

Vi anbefaler alle vores kunder, at de minimum én gang om måneden kontrollerer kørebogen og sine registrerede ture. Dette er for at sikre, at dine ture stemmer overens med de faktisk registrerede ture.
Er du interesseret i at læse mere om kravene fra SKAT, kan du læse en række spørgsmål og svar til SKAT vedr. splitleasing.

SplitleasingDanmarks kontrakter er godkendt af såvel SKAT som EY

Splitleasing godkendt af SKAT
Splitleasing godkendt af EY

Kan splitleasing betale sig?

 

Er du ejerleder kan det altid betale sig, at få SplitleasingDanmark til at beregne hvor meget en splitleasingaftale kan give dig og dit firma af betydelige besparelser.

Ved splitleasing gælder samme principper som ved flexleasing, hvor der kun betales månedsvis små rater af afgiften. Dette gør værditabet mindre, end hvis der var tale om en bil med fuld afgift.

Splitleasing er ofte den bedste løsning for dig, såfremt du kører meget for dit firma, og samtidig har et mindre kørselsbehov privat.

Firmabeskatningen bortfalder ved splitleasing, og du kan derfor opnå store besparelser.

Tager vi eksemplet fra før, vil det sige, at virksomheden dækker 70% af bilens omkostninger. De kan derfor forvente at bilen også kører 70% erhverv. Det resterende kørsel og omkostningerne er overladt til privat, og hver især sparer henholdsvis 30 og 70 procent på bilen.

5 gode grunde til at splitlease

Lavere nedskrivning af afgiftsfri bil

Firmaet sparer penge

Ved splitleasing gælder samme principper som ved flexleasing, hvor der kun betales månedsvis små rater af afgiften. Dette gør værditabet mindre, end hvis der var tale om en bil med fuld afgift.

Hvis en bil har et værditab på for eksempel 10 % på et år, er det klart, at 10% er større på en bil til 800.000 kr. med afgift frem for 10% af en bil til 400.000 kr. uden afgift.

En splitleasingaftale kunne for eksempel struktureres med 70 % erhvervskørsel og
30 % privatkørsel. Her bliver omkostningerne fordelt 70/30 mellem henholdsvis din arbejdsgiver og dig.

Din arbejdsgiver har derfor ikke udgifter i forbindelse med din privatkørsel, og sparer altså 30% på firmabilen. Samtidigt sparer du 70%, da du kun selv skal betale for din privatkørsel, som i dette tilfælde er 30%

Lavere kapitalbinding

Lavere risiko ved gensalg

0 kr. i beskatning af din firmabil

Ved en kontant handel betales bilen og hele afgiften med det samme. Dette kræver stor likviditet og det binder dine penge unødvendigt.

Ved splitleasing er kapitalbindingen langt mindre, da afgiften betales månedsvis.

En afgiftsfri bil kan handles på samme vilkår i hele EU, og derved minimeres risiko ved gensalg.

Din private kørsel bliver faktureret til dig, og du undgår firmabilsbeskatning.