Kørebog

Hos Splitleasing-Danmark samarbejder vi med Ecofleet, som leverer og installerer trackere direkte hos vores splitleasingforhandlere inden levering til kunde.

Elektronisk kørebog helt nemt!

Som en del af splitleasingaftalen er det vigtigt, at leasingtageren fører elektronisk kørebog. Vi anbefaler at kørebogen godkendes jævnligt, dog minimum én gang om måneden inden den 1. i efterfølgende måned.

Det er et krav fra SKAT at der månedsreguleres efter forbrug, hvorfor denne rutine gerne skulle indarbejdes hos brugeren.

Dette gøres nemt via Ecofleets hjemmeside eller via Ecofleet appen, som er tilgængelig i App Store eller Google Play.

Anvendelse af 60 dages reglen

Hvis du har spørgsmål til 60-dags reglen og dens indvirke på din kørsel, kan du med fordel ajour føre dig med vores guide som kan downloades her, samt se denne video:

Selve 60 dages reglen handler om at man skal beskattes af den kørsel man har til fast arbejdsplads, og hvis man via sin selvangivelse trækker fradrag for kørsel hjemmefra til arbejdspladsen, men faktisk kører mere end 60 gange til og fra en anden arbejdsplads end den der er opgivet på selvangivelsen, så kan man ikke få skattefri kørsel der til. Derfor skal 60 dages reglen registreres på de steder man ofte kører til.

Vi anbefaler at man søger mere information om reglen hos SKAT KLIK HER

Se hvordan 60-dages reglen sættet op

Kørebog

7. juni 2018
Posted by: @stefan_