FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

En typisk privattur er:

– Ture FRA dit hjem, til din arbejdsplads
– Ture TIL dit hjem, fra din arbejdsplads
– Kørsel på ferie
– Ture til tanken efter lørdagsslik
– Andre private gøremål, såsom børneafhentning, indkøb samt besøg hos venner og familie

Som udgangspunkt skal disse angives som privatture.

En typisk erhvervstur er:

– Ture efter frokost, kage o.l. til firmaet
– Ture mellem et firmas forskellige afdelinger
– Ture fra arbejdspladsen til erhvervsmæssige foretagende: f.eks. møder, fremvisning af bolig, udførelse af håndværk osv.

Som udgangspunkt skal disse angives som erhvervsture.

Forsikringen bliver, ligesom så mange andre driftsudgifter, opdelt og fordelt af SplitleasingDanmark, baseret på din kørselsfordeling.

Hvilket forsikringsselskab du vælger, er helt op til dig selv. Det er dog et krav, at kasko indgår i forsikringen.

Har du fået en skade, har spørgsmål eller anden form for henvendelse angående forsikring, skal du kontakte dit forsikringsselskab direkte, da SplitleasingDanmark ikke indgår i aftalen der er lavet mellem dig og forsikringsselskabet.

Du har mulighed for at finde policen på brugerportalen, hvis den er foretaget gennem os.

Præmien på din forsikring kan sendes direkte til bogholderi@splitleasing-danmark.dk, så sørger vi for betaling og fordeling, det samme gør sig gældende med opkrævningen på vægtafgift, den kan også sendes direkte til os.

På brugerportalen kan du finde diverse informationer omkring din splitleasingaftale, herunder fakturaer, reg. attest, leasingkontrakt og evt. bøder.

Du modtager et link til brugerportalen ved kontraktstart – det er muligt at bestille nyt login på info@splitleasing-danmark.dk

Momsfradrag fremgår af den månedlige faktura og af leasingforslagets punkt 9. Leasingforslaget er en integreret del af leasingaftalen. Der er ikke momsfradrag på den ekstraordinære leasingydelse.

På en hvidpladebil fremgår moms nederst på fakturaen iht. bilens alder.

På en papegøjepladebil er der momsfradrag på erhvervsdelen.

Der er som udgangspunkt ikke nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på, hvis du skal splitlease en el- eller plugin-hybrid bil.

Hvilken udbyder eller ladeløsning du vælger, er helt op til dig selv.

Har du yderligere spørgsmål til dette, kan du altid kontakte os her.

Kørebogen

Når din tracker ved leasingaftalens begyndelse er installeret i bilen, har du mulighed for at tilgå din elektroniske kørebog via computer eller en app. Link til disse, vil du modtage pr. mail direkte fra den pågældende udbyder af trackeren.

Har du brug for yderligere information omkring kørebogen, kan du se vores demovideo på brugerportalen.

Kørebogen kan ajourføres på både website og app, enten via computer eller telefon. Før du godkender turene, skal du angive om de ture, trackeren har registreret, er privat- eller erhvervsmæssige. På erhvervsture skal der altid påføres en note og et formål med turen.

Du skal godkende indholdet af din elektroniske kørebog senest d. 5. i måneden.

Du kan finde en vejledning til dette på brugerportalen.

Rapport over din kørsel kan udskrives via computeren til arkivering og senere dokumentation

Systemet logger din bils kørsel. Den “overvåger” dig ikke i den forstand, den sender ikke nogen personlige data videre til andre end dig og dit kørebogssystem.

Systemet lever op til kravene i EU’s persondataforordning, som har til formål at beskytte dine data, og du vil altid kunne få dine data slettet. Vi kigger ikke på din kørsel, uden du giver os lov, og ingen andre kan se data knyttet til dig.

Både ja og nej, alle ture er foreskrevne som erhverv. Du skal derfor aktivt ændre, de ture der er private til privat, samt udfylde et formål ud for alle erhvervsturene. Dette skal gøres, for at kunne dokumentere for, at turene er korrekt registreret som erhverv – i tilfælde af at du skulle blive trukket ud af SKAT.

Dine ture kommer automatisk ind i systemet 3-5 min. efter din tur er stoppet. Systemet skal lige registrere, at du er stoppet og ikke bare holder stille, og derefter beregner systemet dine data.

OBS. alt efter dækningen kan der gå længere tid før din tur er registreret.

Fakturering

Du har mulighed for at tilmelde dine betalinger til betalingsservice, så det kører helt automatisk.

Betalingen skal tilmeldes til PBS. Nr. 08 76 30 97 – Deb gr. 52 501 + dit kundenummer hhv. Erhverv & Privat (står på fakturaerne)

Bekræft din tilmelding, så vi kan registrere det på dine fakturaer på bogholderi@splitleasing-danmark.dk

Når betalingsbetingelserne på fakturaerne ændres til Betalingsservice – har vi herefter mulighed for at hente betalingerne via PBS.

Ved dine første 2 fakturaer bliver du kun faktureret for leasingydelsen. Herefter vil dine fakturaer blive reguleret for de ydelser, der har været i månederne før.

Du kan se vores videoguide i videobogen på brugerportalen.

Det kan være, at du efter den månedlige regulering skal have penge tilbage. Sker dette, skal du blot fremsende reg. og konto nr. til bogholderi@splitleasing-danmark.dk

Ekstraordinær leasingydelse også kaldet førstegangsydelsen, er en ydelse, der betales forud for kontraktstart via en advisering. Der vil blive fremsendt en faktura efter kontraktstart til bogføringsmæssigt brug. Beløbet reguleres løbende gennem hele din leasingperiode iht. kørselsfordelingen.

Udgifter

Som en del af splitleasingaftalen er det et krav, at alle udgifter administreres af leasingselskabet, som derefter fordeler og opkræver hos leasingtager i forhold til kørte km.

Udgifter der indgår i aftalen:
– Leasingydelse
– Brændstof
– Serviceomkostninger
– Forsikring
– Ejerafgift

Find uddybelse på brugerportalen.

Hvilke udgifter indgår ikke i en splitleasingaftale. Nedenstående skal ikke fordeles.

Udgifter som IKKE indgår i aftalen:
– Broafgifter
– Fartbøder
– Parkeringsbøder
– Vejafgifter
– Færge
– Parkeringsafgifter

Udlæg fremsendes med et kontonr. til bogholderi@splitleasing-danmark.dk, hvorefter der udbetales og fordeles jf. splitleasingaftalerne.

Brændstofkort

Du kan have mere end ét brændstofkort, også fra forskellige udbydere.

Det er muligt at bestille et brændstofkort fra flere forskellige udbydere herunder Shell, Cirkel K, Q8, YX, OK og OK app.

Kode kan tilvælges ved bestilling eller ændres efter modtagelse – send mail til info@splitleasing-danmark.dk (Ønskes kode ændret efterfølgende til Shell, skal nyt kort bestilles. Til Q8 kan kode ændres på standere med den fremsendte kode)

Hvis det drejer sig om en helt ny aftale, kan der gå ca. 10 hverdage fra bestillingsdato, til brændstofkortet kommer frem. Vi bestiller brændstofkortet lige så snart, vi modtager sagen fra din forhandler.

Har du ikke modtaget dit brændstofkort inden for tre uger, kan du kontakte os på +45 70 70 75 08 eller info@splitleasing-danmark.dk

Har du tanket mens du ventede på et brændstofkort, er det vigtigt, at du gemmer kvitteringen. Send kvittering, Konto- og reg. nr. til os på: bogholderi@splitleasing-danmark.dk, så refunderer vi dine tankninger, og fordeler den ud på din månedlige regulering. Fordelingen er baseret på dit kørselsmønster.

Vil du vide mere om splitleasing?